Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierunek: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Specjalizacja: Dietetyka i Nauki Konsumenckie.

Od 2008 roku również Instruktor Lekkiej Atletyki i Biegów na Orientację. Pasję do żywienia człowieka i sportu połączyła przez napisanie pracy naukowej pod tytułem: „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych”. Swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje prowadząc porady w klinikach na terenie Warszawy i okolic, w klubach sportowych oraz prowadząc treningi i zajęcia sportowe.

Wróć do góry